Styre og kontakt

- Eit blandakor i Lom kommune, Oppland -

Styre

 

Styret i Lomsklangen har tre medlemer.

Valperioden er tre år, der eit medlem står på val kvart år.

Leiaren blir vald for eit år om gongen.

 

Leiar: Anne Karin Kvamme. tlf: 464 22 747

Nestleiar: Ingrid Viken. tlf: 997 25 996

Kasserar: Helga Rusten. tlf:

 

Lomsklangen epostadresse: post@lomsklangen.no

 

Dirigent

Dirigent for Lomsklangen er Kristbjørn Rossehaug. tlf: 404 48 548.

Om det trengst dirigentvikarar steppar Bente K. Sulheim Ovesen eller Randi Glimsdal Bakke inn og tek leiinga på strak arm.

 

 

Musikkutvalet

Musikkutvalet i koret er

Randi Glimsdal Bakke

Bente Sulheim Ovesen

Dirigenten

Huspianist Aud Gravningen Sørhage er assosiert medlem.