Program og praktisk info

- Eit blandakor i Lom kommune, Oppland -

Program-detaljar:

Trykk på lekkjene eller

velg i program-menyen

 

- Konsertprogrammet laurdag (pdf)

 

Heile programheftet kan

opnast her som pdf-fil

 

 

 

 

 

Stemnekomite:

- Leiarar:

Ingrid Viken og Bente Sulheim Ovesen

- Økonomi: Helge Haugen

- PR: Ove Tidemansen

- Logistikk m.m: Olav Bø

- Sponsor/Annonsar: Steinar Angard

- Web/data: Steinar Hov

- Program og musikkansvar:

Kristbjørn Rossehaug

Vassvaglen
Lom bygdamuseum
Storstabburet